f l
^

Dromenlab Schiedam

Hoe kan de gemeente Schiedam bij het opstellen van de ontwikkelagenda voor het plangebied Binnenstadsentree Koemarkt/VROM-terrein een breed draagvlak/publiciteit en betrokkenheid creëren? En stakeholders, bewoners en investeerders actief op de inhoud laten participeren bij de ontwikkeling?

Als oplossing werd het Dromenlab hiervoor ingezet.

Het Dromenlab is een laagdrempelig methode om in contact te komen met de mensen. In de week van 15 – 19 juni werden op locatie (voormalige Hotel de Kroon) lezingen, workshops en spontane inloop georganiseerd zodat alle stakeholders (van vastgoedeigenaars tot burgers) over het plangebied konden ‘dromen’ en de schoonheid van het plangebied konden zien. Ook werden inhoudelijke behoeften en wensen in kaart gebracht die zorgen voor de input van de ‘ontwikkelagenda’ van het plangebied.

Fun-key Events zorgde deze week ook voor de hospitality, catering en het licht en geluid.

dromenlab

«
 
»